Collectie in beeld

Intro Papua Art Shop

Binnenkort treft u hier een overzicht van de uitgebreide kunstcollectie van de SDSP.

 

Het betreft met name houtsnijwerk, zoals voorouderbeelden, sagobakken en schilden uit de regio Asmat. Maar ook gebruiksvoorwerpen als tabakspijpen, bijlen, beitels en sagokloppers en sieraden als armbanden, halssnoeren en lichaamsversieringen zult u in de Papua Art Gallery kunnen bewonderen.

 

Een deel van de collectie zal te koop en/of te huur zijn, maar we zullen ook items tonen die niet voor verkoop of uitleen in aanmerking komen omdat we van mening zijn dat deze behoren tot het culturele erfgoed van West-Papoea.

 

De opbrengst uit verkoop en uitleen zal ten goede komen aan ontwikkelingshulp in West-Papoea. Geen onethische commerciële kunsthandel voor eigen gewin dus, maar kunstverkoop en -uitleen op een eerlijke manier.

 

Kunstverkoop- en uitleen op de SDSP-manier is dubbel effectief. Niet alleen krijgen de kunstenaars een eerlijke prijs voor hun voorwerpen, maar tevens wordt er geïnvesteerd in een structurele verbetering van de leefsituatie van de Papoea’s. Juist het steunen van plaatselijke initiatieven en het betrekken van de lokale bevolking bij de ontwikkelingsprojecten, verbetert de culturele en sociale positie van de Papua’s.

Kunst

De SDSP veroordeelt puur commerciële kunsthandel uit het ontwikkelingsgebied Papua Barat. Enkel commercieel gewin halen uit het verkopen van Papuakunst draagt niet bij aan een structurele verbetering van de leefsituatie van de lokale bevolking. De overwinst van de kunst in eigen zak steken terwijl de makers in structurele armoede leven, is geen cultuurwaardering maar cultuurroof.

 

De Papua’s hebben hulp nodig. Zij vormen een volk dat zich staande probeert te houden temidden van grote sociale veranderingen en een toenemende diversiteit aan volken, culturen en religies. Als gevolg van het Indonesische transmigratiebeleid dreigen de Papua’s een minderheid op eigen bodem te worden. Door de toeloop van zo’n miljoen transmigranten is niet alleen de economische positie van de Papua’s aanzienlijk verzwakt. Hun complete cultuur en tradities staan sterk onder druk. Het is van groot belang dat de Papua’s hun eigen identiteit kunnen behouden. Door aan een duurzame samenleving te werken waarin werkgelegenheid, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting goed zijn ontwikkeld, krijgen de Papua’s een daadwerkelijke kans om cultureel en economisch te overleven.


Translate »